Begynn her

Skjønt boka "Framtidsfrø - spirer til en bedre verden" kom ut i 2011, er den fremdeles like aktuell. Den har vært inspirator til Hardangerakademiet som nå er under oppbygging i Jondal, og som er basert på de samme tankene som boka. Bare se her.

 

 

 

 

”Denne boken viser at de endringer som må til for å redde vår sivilisasjon, trolig ikke er så fjerne og urealistiske som de iblant kan synes – da vi er flere enn mange tror som ikke bare ønsker en radikal kursforandring, men som arbeider aktivt i mange land for at den skal bli virkelighet. Bokens forfattere har dyp innsikt i og arbeider med forskjellige sider av forandringsprosessen. De representerer med andre ord, på ulike måter, det paradigmeskiftet verden trenger.” Erik Dammann.

 

Bidragsyterne er trettitre av våre fremste utøvere innen forskjellige fag og områder i samfunnet fra økonomi, landbruk og husbygging til medisin, kosmologi og religion. Her beskrives endringsprosessene og mulighetene disse skaper for økologisk balanse, rettferdig fordeling av ressurser og fred på Jorden. Det meste av dette arbeidet blir i dag ikke reflektert i media eller av styresmakter.

 

Denne utviklingen kommer ikke ovenfra, fra politikere og myndigheter. Men som alle varige endringer vokser den nedenfra, fra grasrotplan, og innenfra, i hvert enkelt menneske. Det foregår en kollektiv bevissthetsheving til hverandre og til livet selv.

 

Kilden til glede ligger i vår evne til omsorg for livet vi har i og rundt oss, og ikke i materiell vekst. Og uten glede har vi ingen bærekraft.

 

Mye av det som på 1970-tallet startet blant idealister som alternativer på siden av samfunnet, er i dag langt på vei til å bli akseptert og etablert. Og prosessen fortsetter.

 

Denne boken ønsker å gi oppmerksomhet, inspirasjon og energi til disse prosessene slik at flere og flere får øynene opp for det som foregår og selv kan handle deretter.

 

De som står bak dette prosjektet er:

 

Dag Andersen, Iulie Aslaksen, Jacob Bomann-Larsen, Øystein Dahle, Erik Dammann, Ingvald Erga, Per Ingvar Haukeland, Ove Jakobsen, Irene Nygårdsvik, Rolf Erik Solheim, Øyvind Solum, Vidar-Rune Synnevåg, Arvid Wold

 

Redaktører:

Vidar-Rune Synnevåg, e-post: vidar-rune(kröll)haugnett.no

Rolf Erik Solheim, e-post: rolf(kröll)framtiden-er-din.com

 

 

Her er innledningen til boken "Skipet Framtiden" på pdf. Klikk her

 

Og de avsluttende kapitlene på pdf:

"Transformasjon og dypdialog"

 

"Vi er ikke alene"

Copyright © All Rights Reserved